INFORMACIÓ LEGAL
 

Benvingut a la pàgina web de Aceena Computers Girona. Aquesta pàgina web té per objecte facilitar al públic en general la informació relativa als productes i serveis de Aceena.

Les presents disposicions tenen per objecte la regulació de l'ús d'aquesta pàgina web que Aceena posa a disposició dels usuaris d'Internet.

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d'usuari de la pàgina web i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquesta informació legal. La prestació del servei de la pàgina web té una durada limitada al moment en què l'usuari es trobi connectat a la pàgina web o algún dels serveis que a través de la mateixa es faciliten. Per tant, l'usuari ha de llegir atentament la present Informació Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la pàgina web, ja que aquesta i les seves condicions d'ús recollides en la present Informació Legal poden patir modificacions.

Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola.

Per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'aplicació i interpretació de les mateixes, Aceena i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona (Espanya).

 

1. Quí som?

 

Aceena Computers Girona, té el seu domicili social a Salt, ​​c/ Major, 297 17190 Salt (Girona)

Narcís Artigas Alejo amb NIF 40.318.272-P.

 

2. Copyright i trademarks

 

Tots els drets sobre el software de la pàgina Web així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que en ella s'incloguin són propietat de Aceena o de tercers.

Aquesta pàgina web pot contenir referències a marques comercials o marques registrades de Aceena. Queda prohibit el seu ús sense el consentiment previ i exprés de Aceena. Totes les altres referències a altres marques comercials o registrades pertanyen als seus respectius propietaris, sense que pugui entendre que l'accés a la pàgina web atribueixi cap dret sobre les mateixes.

Qualsevol persona està autoritzada a veure, copiar, imprimir i distribuir qualsevol document publicat per Aceena en aquesta pàgina web tenint en compte que: (i) aquest document serà utilitzat exclusivament amb finalitats informatives; (ii) l'esmentat document no podrà ser utilitzat amb fins comercials; (iii) dit document haurà sempre incloure referència que és propietat de Aceena.

Els materials d'aquesta pàgina web estan protegits per drets d'autor i qualsevol ús no autoritzat dels mateixos pot violar la normativa sobre drets d'autor, marques i altres regulacions. L'autorització concedida per utilitzar aquesta pàgina web s'entendrà automàticament acabada en cas d'infringir qualsevol d'aquestes Condicions, estant obligat a destruir immediatament qualsevol material obtingut o imprès de la pàgina web.

Aceena no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual, secrets empresarials o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la pàgina web i els seus continguts.

 

3. Advertència legal

 

Aceena es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la configuració i continguts de la pàgina web.

La informació d'aquesta pàgina web es proporciona sense garantia de cap classe, ni explícita ni implícita, i podrà canviar o actualitzar sense previ avís.

L'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui perjudicar els interessos i drets de Aceena o de tercers.

Tota la informació que rebi Aceena a través d'aquest lloc web no es considerarà confidencial, llevat de la prevista en l'apartat de confidencialitat de dades.

Qualsevol persona física o jurídica que vulgui establir un hiperenllaç o hipervincle, necessitarà una autorització prèvia de Aceena. Aceena no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que terceres parts hagin inclòs en els hipervincles als quals es fa referència en aquesta pàgina. L'establiment de l'enllaç no suposa en cap cas l'existència de relacions entre Aceena i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de Aceena dels seus continguts o serveis que s'hi ofereixen posats a disposició del públic.

Queda expressament prohibit qualsevol alteració, canvi, modificació o adaptació d'aquesta pàgina web o de qualsevol informació que la mateixa contingui.

Aceena no es fa responsable de cap dany o perjudici en el programari o maquinari de l'usuari que es derivi de l'accés a la seva pàgina web o de l'ús d'informació o aplicacions que contingui. Així mateix no es responsabilitza ni garanteix la disponibilitat i continuïtat en l'accés a aquesta pàgina web o que el mateix estigui lliure d'errors.

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Aceena pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per les presents condicions. L'usuari és conscient i accepta voluntàriament que l'ús de qualsevol contingut d'aquesta pàgina Web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

 

4. Confidencialitat de les dades

 

Aceena es compromet a respectar el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i, en aquest sentit, informa del que segueix.

Per a la utilització de determinats continguts i serveis, Aceena podrà requerir de l'usuari certes dades de caràcter personal. En aquest cas, Aceena informarà, amb caràcter previ i adecuadamanete a l'usuari per tal que aquest pugui prestar el seu consentiment al tractament de les seves dades per part de Aceena per a la finalitat concreta. En aquests casos, determinades dades es consideren imprescindibles i, si els mateixos no es faciliten, no serà possible la utilització d'aquests continguts o serveis.

Aquestes dades es mantindran en la més estricta confidencialitat i no s'utilitzaran per a cap altra finalitat.

L'usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a la següent adreça: Aceena Computers Girona c/ Major, 297 17190 Salt (Girona)

 

5. Contacte legal

 

Per a qualsevol suggeriment o pregunta sobre aquest avís legal contacti amb nosaltres.

girona@aceena.net

Copyright: © Aceena Computers Girona